Vol 1, No 1 (September 2012): Chinese Clinical Oncology

Guideline

Guidelines on the diagnosis and treatment of primary liver cancer (2011 edition)
Primary Liver Cancer Diagnosis Treatment Expert Panel
Expert consensus on local ablation therapies for primary liver cancer
Meng-Chao Wu, Zhao-You Tang, Sheng-Long Ye, Jia Fan, Shu-Kui Qin, Jia-Mei Yang, Min-Shan Chen, Min-Hua Chen, Ming-De Lv, Kuan-Sheng Ma, Yu-Lian Wu, Yi Chen, Guo-Jun Qian, Shi-Chun Lu, Jia-Sheng Zheng, Wen-Bing Sun, Ying-Hua Zou, Hui-Min Liang, Zhi-Yong Huang, Xin-Wei Han, Xiang Jing, Hong-Ming Pan, Tian-An Jiang, Ping Liang, Zheng-Gang Ren, Yao-Jun Zhang
Expert consensus on the scheme of pathological diagnosis of primary liver cancer
Wen-Ming Cong, Xi-Qi Hu, Yun-Tian Sun, Yun-Shan Tan, Xiao-Long Ji, Jing-Ping Yun, Hong-Guang Zhu, Hui Guo, Rui-Aan Wang, Su-Xiang Liu, Hong-Lin Yin, Xi Wang, Zeng-Shan Li, Yuan Ji