Radical antegrade modular pancreatosplenectomy versus standard distal pancreatosplenectomy for pancreatic cancer, a dual-institutional analysis

Jonathan G. Sham, Shiwei Guo, Ding Ding, Zhuo Shao, Michael Wright, Wei Jing, Ling-Di Yin, Yijie Zhang, Michele M. Gage, Yingqi Zhou, Ammar Javed, Richard A. Burkhart, Xuyu Zhou, Matthew J. Weiss, Tianlin He, Gang Li, John L. Cameron, Xiangui Hu, Christopher L. Wolfgang, Gang Jin, Jin He